Marton Zsolt püspök atya írt a Kedves Testvéreknek egy kérelmet a perselyadományokkal kapcsolatban.

Számlaszámunk:

Római Katolikus Egyházközség Tura  65900107 - 13012276

Ha a bővebben gombra kattintanak, ott olvasható a levél.

Kedves Testvérek!

Valamennyiünk számára megdöbbentőek a hírek, a kihalt utcák látványa világszerte. Különös és nehéz napokat élünk. Sok a bizonytalanság, a félelem: megkíméli-e szeretteinket a betegség, lesz-e munka, jövedelem, amiből a család megélhet, lesz-e kenyér az asztalon?

Mégis hisszük, hogy „az Istent szeretőknek minden a javára válik”. Nagy erőt ad ez. Éppúgy megerősít, mint tudni azt, hogy az Egyház, mint mindig, úgy most is mellettünk áll. Ha nincs is nyilvános szentmise, mégis papjaink mindennap bemutatják a szent áldozatot, és imádkoznak Isten népéért, gondozzák a lelkeket, és összefogják a közösségeket akár a virtuális térben is. Ezért lehet íratni szentmiseszándékokat. Amikor a pap misézik, lélekben ott lehetünk vele a templomban azzal a Krisztussal, aki a pap szavára megjelenik az oltáron.

Ugyanakkor a hívő közösség is felelős a papjaiért és plébániáikért. Az egyházközségek gondoskodásukkal fejezik ki, hogy fontos számukra egyházuk és papjaik. Ennek egészen konkrét megnyilvánulása a pénzbeli adakozás.

Tudnunk kell, hogy az egyházi adó és a perselypénz nem valamiféle ráadás vagy zsebpénz a pap számára – ahogy sokan tévesen gondolják –, hanem ténylegesen a pap és munkatársai megélhetésének és a plébánia működésének a biztosítéka, hiszen senki mástól nem kapnak az egyházközségek anyagi támogatást: sem az államtól, sem az egyházmegyétől, ezért a plébánia költségeit az egyházközség adja össze. Ez mindig is így volt, és ma sincs másképp.

A perselyadományok jelentik a plébánia fenntartásához szükséges egyedüli forrást.

Ezért a mostani, különlegesen nehéz helyzetben, amikor nincs lehetőség szentmisén perselyadományok gyűjtésére, azzal a kéréssel fordulok a kedves hívekhez, hogy nélkülözhetetlen pénzbeli támogatásukat más módon juttassák el a plébániához.

A támogatás legegyszerűbb és legjobb módja az, ha számlájukról rendszeres utalást tudnak beállítani a plébánia számára, amelynek számlaszámát a Honlapunkon megtalálhatják.

Természetesen más módon is el lehet juttatni az adományokat, pl. borítékba helyezve bedobni a postaládába. 

Erre kérem a kedves Testvéreket, és papjaink nevében is köszönöm nagylelkűségüket. 

A templom most is nyitva áll. A betérők az Úr Jézus jelenlétében megtapasztalhatják azt a belső békét, amit senki és semmi nem vehet el az Istenben bízóktól. Az Egyház most is imádkozik Isten egész népéért. Az Úr titokzatos módon most még közelebb van hozzánk, mint amikor úgy gondoltuk, hogy a magunk erejéből is jól elboldogulunk. Rá hagyatkozva, egymást segítve a bajban is erősek maradhatunk.

 

Vác, 2020. március 24-én  

                          

+ Marton Zsolt  

megyéspüspök